BIJLAGEN

 

PROJECT              Binnenduin te Beverwijk

 

1.       Verkennend bodem- en nader asbestonderzoek

2.       Actualisatie Flora- en fauna onderzoek

3.       Besluit hogere waarden