direct naar inhoud van Hoofdstuk 7 Overleg en inspraak
Plan: Industrieterrein Tata Steel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPtatasteel-OH01

Hoofdstuk 7 Overleg en inspraak

De voorontwerpbestemmingsplannen inclusief de planMER hebben voor een ieder met ingang 24 april 2009 gedurende een periode van 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn konden er schriftelijke reacties worden ingediend bij de drie colleges van burgemeester en wethouders. Tijdens de inspraakperiode is er bovendien op dinsdag 26 mei 2009 een gezamenlijke informatieavond van de drie gemeenten gehouden. De ingekomen inspraakreactie zijn in een afzonderlijke inspraaknotitie (zie bijlage 1) samengevat en beantwoord. In die notitie zijn tevens de ingekomen overlegreacties (op grond van artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening) van instanties samengevat en van commentaar voorzien.