direct naar inhoud van Hoofdstuk 6 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Industrieterrein Tata Steel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPtatasteel-OH01

Hoofdstuk 6 Economische uitvoerbaarheid

Er is sprake van een bestaand bedrijventerrein met reguliere uitbreidingsmogelijkheden. Hoewel het bestemmingsplan voorziet in de uitbreiding van bedrijfsgebouwen met meer dan 1000 m2, is er sprake van particulier terrein en is er geen sprake van kosten (anders dan plankosten) voor de gemeenten. Bovendien waren de uitbreidingsmogelijkheden reeds mogelijk op basis van de vorige bestemmingsplannen (bestaande bouwrechten). Gelet hierop is er geen noodzaak tot het opstellen van een exploitatieplan zoals bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening. De gemeenten hebben dan ook besloten geen exploitatieplan op te stellen.