direct naar inhoud van 5.1 Inleiding/keuze planvorm
Plan: Industrieterrein Tata Steel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPtatasteel-OH01

5.1 Inleiding/keuze planvorm

Voor het plangebied is gekozen voor een min of meer globale bestemmingslegging met directe bouwtitels. Hierbij is datgene wat nodig is om de ruimtelijke kwaliteit te bewaken vastgelegd, maar is voldoende ruimte ingebouwd om ruimtelijke aanvaardbare initiatieven mogelijk te maken.

De planregels zijn onderverdeeld in vier onderdelen, te weten de inleidende regels, de bestemmingsregels, de algemene regels en de overgangs- en slotregels. De bestemmingsregels dienen in samenhang met de overige regels gelezen te worden.

Opgemerkt wordt dat de in de volgende paragraaf aangegeven bestemmingen, een overzicht betreft van alle voorkomende bestemmingen in de drie plangebieden (Heemskerk, Beverwijk en Velsen). De planregels van ieder van de drie bestemmingsplannen alsmede de plankaarten, zijn uiteraard afgestemd op het specifieke bestemmingsplangebied.