direct naar inhoud van 2.1 Beschrijving van het plangebied
Plan: Industrieterrein Tata Steel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPtatasteel-OH01

2.1 Beschrijving van het plangebied

Het plangebied bestaat voor het overgrote deel uit het bedrijventerrein van Tata Steel IJmuiden BV (circa 750 hectare). Het bedrijventerrein ligt in drie gemeenten: Velsen, Beverwijk en Heemskerk. Naast Tata Steel IJmuiden BV zijn er enkele andere bedrijven –die niet tot de staalinrichting behoren- in het plangebied aanwezig, waaronder Linde Gas. Voor een volledige bedrijveninventarisatie wordt verwezen naar hoofdstuk 3.

Tata Steel IJmuiden BV

Het staalbedrijf produceert jaarlijks circa 7 miljoen ton staal die in de vorm van rollen worden geleverd aan de automobielindustrie, de bouw en de verpakkingsindustrie. Het hoogoventerrein heeft ook een eigen haven waarmee jaarlijks circa 9 miljoen ton ertsen en circa 4,5 miljoen ton kolen worden aangevoerd en circa 4 miljoen ton producten (rollen staal) naar klanten worden afgevoerd. Via de weg en het spoor gaat nog eens 3 miljoen ton hoogwaardig staal naar klanten in binnen en buitenland.

Tata Steel IJmuiden BV behoort tot de modernste staalbedrijven ter wereld. Het staalbedrijf vormt ook een hoeksteen in de economie van de IJmond en het Noordzeekanaalgebied. Het bedrijf investeert de komende jaren fors om een gezonde toekomst te verzekeren. Naast de gunstige ligging aan zee, het diepe vaarwater en de logistieke mogelijkheden van de locatie vormt ook de bedrijfsomgeving een belangrijk element voor de toekomstige ontwikkeling. In de “Intentieverklaring Ruimte voor wonen en werken in de IJmond” (zie ook paragraaf 3.1.) zijn afspraken gemaakt over de doorgroei naar een productieniveau van 8 miljoen ton staal per jaar en de afstemming met de woningbouw en het milieu in de IJmond. Om inzicht te krijgen in de activiteiten die op het hoogoventerrein plaatsvinden en de (fabrieks)gebouwen die op het terrein aanwezig zijn, wordt hieronder een korte beschrijving gegeven van het productieproces van Tata Steel IJmuiden BV.

Het bedrijf is een geïntegreerd staalbedrijf waarin uit ijzererts en steenkool, staal wordt gemaakt. De eerste stap in het productieproces betreft het maken van ruwijzer, hierbij worden drie processtappen onderscheiden:

  • van steenkool tot cokes (waardoor de steenkool poreuzer wordt) in de cokesfabrieken;
  • het voorbakken van ijzererts (de sinters) tot brokken en ijzerknikkers (de pellets) in de sinter- en pelletsfabrieken;
  • uit de cokes, sinters en pellets wordt in de hoogovens uiteindelijk ruwijzer gemaakt.

Van dit ruwijzer en schrot wordt in de staalfabriek vervolgens staal gemaakt. Een deel van dit staal gaat naar de gietwalsinstallatie waar het proces van gieten en walsen zijn geïntegreerd in 1 systeem. Het overige staal wordt in plakken gegoten en in de warmbandwalserij tot platen en banden in verschillende diktes uitgewalst. In de koudbandwalserij wordt het warm gewalste staal verder uitgewalst tot staal voor bijvoorbeeld de auto-industrie. Afhankelijk van de uiteindelijke toepassingen krijgt het staal nog diverse nabehandelingen. Zo wordt het koudgewalste staal in de bekledingslijnen voorzien van een beschermingslaag (van zink of verf).

Opbouw plangebied

Het plangebied wordt doorsneden door een groengebied (in oost-west richting) op het grondgebied van de gemeente Beverwijk dat niet tot de inrichting Tata Steel IJmuiden BV behoort. Door het groengebied loopt de Zeestraat die Beverwijk met Wijk aan Zee verbindt. In het groengebied zijn enkele woningen (eigendom Tata Steel IJmuiden BV ) en een kantoor (eigendom derden) aanwezig. Het betreft geen monumentale, maar wel karakteristieke panden. In een raamovereenkomst tussen Tata Steel IJmuiden BV en de gemeente Beverwijk is afgesproken dat nadat de huidige bewoners de woningen hebben verlaten, de woningen worden afgebroken.

In het onderstaande figuur 2 zijn de delen van het plangebied die niet behoren tot de inrichting Tata Steel IJmuiden BV ( groengebied en bedrijven) weergegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0375.BPtatasteel-OH01_0002.jpg"

Figuur 2 Locaties niet behorend tot de Tata Steel IJmuiden BV -inrichting

Het overgrote deel van het plangebied is bewaakt privéterrein en derhalve niet openbaar toegankelijk. De ontsluiting van het hoogoventerrein geschiedt op Velsens grondgebied via de Wenckebachstraat die leidt tot de Wenckebachpoort. De belangrijkste ontsluiting voor het vrachtverkeer vindt plaats via een afbuiging van de Wenckebachstraat in noordelijke richting, welke leidt tot Poort Rooswijk in de Justin Jacobweg. Aan de noordkant (op Beverwijks grondgebied) bevindt zich een derde toegang tot het bewaakte terrein, poort De Caeg. De toegangen tot het bewaakte hoogoventerrein zijn/worden aangesloten op de westelijke randweg die hoofdzakelijk is aangelegd om de bebouwde kom van Beverwijk te ontlasten van doorgaand verkeer.