direct naar inhoud van 1.2 Begrenzing van het plangebied
Plan: Industrieterrein Tata Steel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPtatasteel-OH01

1.2 Begrenzing van het plangebied

Het plangebied wordt in grote lijnen begrensd door de grens van de inrichting Tata Steel IJmuiden BV waarvoor op 16 januari 2007 door Gedeputeerde Staten een milieuvergunning (revisievergunning) is verleend (op 16 oktober 2008 is de revisievergunning hersteld naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State op 28 mei 2008). Op bepaalde punten is afgeweken van de grens van de inrichting vanwege de wens te komen tot logische grenzen en om aan te sluiten op aangrenzende bestemmingsplangebieden. Het voorgaande houdt concreet in dat het plangebied in het noorden begrensd wordt door de Waterweg (gemeente Heemskerk). In het oosten sluit de plangrens aan op het bestemmingsplan Business Park Ymond van Beverwijk (Willem Bakkerweg) en vervolgens op de bestemmingsplangebieden Westelijke Randweg van de gemeenten Beverwijk en Velsen. De bestemmingsplannen Business Park Ymond Beverwijk en de bestemmingsplannen Westelijke Randweg Beverwijk en Velsen maken geen onderdeel uit van het plangebied. De zuidgrens loopt van oost naar west achtereenvolgens onderlangs het Centraal Emplacement Zuid (centrale werkplaats van Tata Steel IJmuiden BV), de 1e Rijksbinnenhaven, het Binnen- en Buitenspuikanaal en het Noorderbuitentoeleidingskanaal. Het Hoogovenkanaal valt binnen het plangebied. In het westen loopt de plangrens globaal langs de Nieuwe Zeeweg, de Transmissieweg en de Gasstationsweg. Voor de westgrens is in hoofdzaak de inrichtingsgrens van Tata Steel IJmuiden BV aangehouden. Het plangebied, inclusief de gemeentegrenzen, is weergegeven in het onderstaande figuur 1.

afbeelding "i_NL.IMRO.0375.BPtatasteel-OH01_0001.jpg"

Figuur 1 Ligging plangebied