direct naar inhoud van Artikel 20 Algemene wijzigingsregels
Plan: Industrieterrein Tata Steel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPtatasteel-OH01

Artikel 20 Algemene wijzigingsregels

20.1 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6. van de Wet ruimtelijke ordening het plan te wijzigen, indien de wijziging betrekking heeft op het in geringe mate wijzigen van het op de plankaart aangeduide bebouwingsvlak, mits:

  • a. de structurele opzet van het plan niet aanmerkelijk zal worden aangetast;
  • b. de bebouwingscapaciteit van het bebouwingsvlak niet meer dan 15% zal worden gewijzigd.

20.2 Bij de beoordeling van een verzoek om toepassing van de wijzigingsbevoegdheid wordt rekening gehouden met eerder gepleegde wijzigingen op basis van dit artikel om te beoordelen of maximale maten en/of oppervlakten al dan niet worden overschreden.