direct naar inhoud van Artikel 5 Kantoor
Plan: Industrieterrein Tata Steel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPtatasteel-OH01

Artikel 5 Kantoor

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Kantoor' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. kantoren;
 • b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals wegen, paden, groen en parkeervoorzieningen.

5.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

5.2.1 Gebouwen
 • a. gebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van een gebouw bedraagt ten hoogste 12 m.

5.2.2 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen
 • a. aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen zowel binnen het bouwvlak alsook op de gronden aangeduid met de aanduiding 'erf' worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'erf' bedraagt de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen ten hoogste 55 m2, met inachtneming van het volgende:
 • a. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen en bijgebouwen bedraagt ten hoogste 50% van de oppervlakte aangeduid met de aanduiding 'erf';
 • b. de goothoogte van een bijgebouw bedraagt ten hoogste 3 m;
 • c. de bouwhoogte van een bijgebouw bedraagt ten hoogste 3,5 m;
 • d. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen bedraagt ten hoogste 4 m, met dien verstande dat de bouwhoogte van aan- en uitbouwen ten hoogste de hoogte van de eerste bouwlaag van het gebouw vermeerderd met 0,25 m bedraagt.

5.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen uitsluitend binnen de aanduiding 'erf' worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt ten hoogste 2 m;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 4 m.