direct naar inhoud van Artikel 14 Waterstaat - Waterkering
Plan: Industrieterrein Tata Steel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPtatasteel-OH01

Artikel 14 Waterstaat - Waterkering

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - waterkering' aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar voorkomende bestemming(en) - mede bestemd voor:

  • a. de instandhouding van de waterkering;
  • b. de beschermingszone;
  • c. waterstaatwerken, zoals taluds, dijken en (onderhouds)wegen.

14.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

  • a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 14.1 bedoelde bestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, van waterbouwkundige aard, zoals duikers, keerwanden, beschoeiingen, kademuren en andere werken zoals hulpmiddelen voor verkeer te water worden gebouwd;
  • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 2 m;
  • c. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag uitsluitend  met inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels worden gebouwd.