direct naar inhoud van 7.2 Inspraak
Plan: Haven De Pijp - Parallelweg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPhavendepijp-VG01

7.2 Inspraak

In het kader van de gemeentelijke inspraakverordening heeft het voorontwerpbestemmingsplan vanaf 13 januari 2012 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Op 8 februari 2012 is tevens een informatieavond over het bestemmingsplan georganiseerd.

Gedurende de periode van terinzagelegging is iedereen in de gelegenheid gesteld om (schriftelijk of mondeling) zijn of haar reactie op het voorontwerp te geven. De resultaten van de inspraak zijn opgenomen in bijlage 6.