direct naar inhoud van 4.12 Duurzaamheid
Plan: Haven De Pijp - Parallelweg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPhavendepijp-VG01

4.12 Duurzaamheid

Gemeentelijk beleid voor duurzaamheid

Gemeente Beverwijk en de Milieudienst IJmond hebben ter ondersteuning en invulling van deze beleidsdoelstellingen een lokaal beleid geformuleerd in “Kwaliteit en duurzaam bouwen” en in het milieubeleidsplan 2008-2012. De gemeente Beverwijk stimuleert parkmanagement op bestaande bedrijfsterreinen, het opzetten van een platform bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen en schonere voertuigen.

Landelijk beleid

Een bijdrage op klimaatvlak is noodzakelijk; de volgende doelstellingen staan genoemd in “Schoon en Zuinig”. Op basis hiervan hebben het Rijk en de gemeenten in 2007 het Klimaatakkoord ondertekend, waarin de volgende afspraken staan over energiebesparing en de overgang naar duurzame energie:

  • in 2020 wordt 20% van het energieverbruik binnen het gemeentelijke grondgebied duurzaam opgewekt (het nieuwe kabinet hanteert het aandeel duurzame energie 14% in 2020 in plaats van 20% in 2020);
  • 2% energiebesparing per jaar op de energie die binnen de gemeentegrenzen gebruikt wordt;
  • 30% minder CO2 uitstoot in 2020 ten opzichte van 1990.

GPR Gebouw® 4

Om inzicht te krijgen in de duurzaamheid van (nieuw)bouwprojecten stimuleert de gemeente Beverwijk het gebruik van GPR Gebouw®4. GPR Gebouw®4 is een relatief eenvoudig instrument waarmee prestaties gemeten kunnen worden, compleet met rapportcijfers van 1 tot 10. Een score van 6.0 is representatief voor het wettelijke niveau van het Bouwbesluit. Dit instrument kijkt breder dan alleen energie. De GPR-lijst kan online ingevuld worden. De kosten van het gebruik van GPR Gebouw® 4 worden gedragen door de Milieudienst IJmond. De ambitie van de gemeente is een 7.0 te scoren op het thema energie en gemiddeld een 7.0 voor de thema's milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.

Voor bedrijven geldt dat bij nieuwbouw of renovatie de bekende energiebesparende maatregelen worden toegepast (Best Beschikbare Technieken), die staan vermeld op branchegerichte maatregellijsten van AgentschapNL: www.energiebesparingenwinst.nl.