direct naar inhoud van 3.1 Ontwikkeling van het gebied in het kort
Plan: Haven De Pijp - Parallelweg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPhavendepijp-VG01

3.1 Ontwikkeling van het gebied in het kort

Door de bouw van de Velsertunnel en de aanleg van de A9, die beide in 1957 in gebruik zijn genomen, werd Beverwijk aanzienlijk beter bereikbaar. Hierdoor was een goed uitgangspunt ontstaan voor verdere ontwikkeling van de werkgelegenheid binnen de gemeente. Met het vaststellen van de 2e herziening van het "Industrieplan De Pijp" in 1964 werd een ruimtelijk planologisch kader gecreƫerd voor uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten rondom de haven De Pijp. Door aanleg van nieuw bedrijfsterrein ontstond tevens de mogelijkheid om uit het centrumgebied die bedrijven te verplaatsen die daar naar aard en omvang of invloed op de leefomgeving niet meer thuis hoorden.

In het industrieplan werd uitgegaan van een zekere zonering door gelijksoortige bedrijven te concentreren. Er werden gronden aangewezen voor bijzondere handelsgebouwen, voor industrie en voor kleine bedrijven. Ook werd een hoog inrichtingsniveau nagestreefd door aan te geven dat bedrijfsgebouwen vrijstaand moeten worden gesitueerd, dat de omringende open ruimte als tuin of gazon moet worden ingericht, dat er naar eenheid in architectuur moet worden gestreefd en dat er langs de ontsluitingswegen beplantingsstroken zouden worden aangelegd.

Het bedrijventerrein is als zodanig ontwikkeld. Van de gewenste kwalitatieve inrichting is evenwel weinig tot stand gekomen. In de afgelopen decennia hebben zich verder ontwikkelingen voorgedaan die er toe hebben geleid dat delen van het industriegebied thans niet meer worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn bestemd.

De woonboulevard aan de Parallelweg is gegroeid van een zone met meubelshowrooms die bescheiden zijn opgezet, tot een bekende Woonboulevard. Rond 1977 vestigden zich de eerste meubelzaken op de Parallelweg in Beverwijk. Zo ontstond de eerste meubelboulevard in Nederland. Op veel plaatsen in het land zijn inmiddels vergelijkbare woonboulevards ontstaan. De woonboulevard in Beverwijk was echter de eerste in zijn soort en heeft een grote naamsbekendheid in Noord-Holland.