direct naar inhoud van 1.3 Vigerende regeling
Plan: Haven De Pijp - Parallelweg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPhavendepijp-VG01

1.3 Vigerende regeling

Voor het plangebied zijn op dit moment de volgende bestemmings/ en gebruikregelingen van toepassing:

  • uitbreidingplan in hoofdzaak oostelijk Beverwijk, vastgesteld op 25 april 1962;
  • 2e herziening Industrieplan De Pijp, vastgesteld op 10 december 1964;
  • verordening inzake het gebruik van gronden begrepen in het Industrieplan De Pijp, vastgesteld 10 december 1964;
  • aanvullende voorschriften ten aanzien van het gebruik van gronden en opstallen, behorende bij de 2e partiele herziening van het uitbreidinsplan in onderdelen Industrieplan de Pijp;
  • bestemmingsplan Beverwijk Oost, vastgesteld op 7 juli 1988.