direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Haven De Pijp - Parallelweg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPhavendepijp-VG01

1.1 Aanleiding

Voor het havengebied De Pijp en de naastgelegen Parallelweg geldt op dit moment een sterk verouderd bestemmingsplan. Vanwege de Wet ruimtelijke ordening zal dit bestemmingsplan, een zogenoemd uitbreidingsplan, op 1 juli 2013 komen te vervallen. Om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan, is het van groot belang dat een nieuw bestemmingsplan wordt vastgesteld voor het gebied.

Het bestemmingsplan is hoofdzakelijk consoliderend van aard. Het heeft als doel het bieden van een eenduidige en samenhangende juridisch-planologische regeling, waarin enerzijds de huidige situatie met bijbehorende gebruiks- en bouwmogelijkheden worden vastgelegd en anderzijds voldoende flexibiliteit wordt geboden om (beperkte) bouw- en gebruikswijzigingen mogelijk te maken. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de huidige bouw- en gebruiksmogelijkheden worden overgenomen, voor zover dit mogelijk is binnen de huidige wet- en regelgeving en voor zover dit past binnen de huidige inzichten. Voorts wordt de realisatie van een kistendam in dit bestemmingsplan mogelijk gemaakt.