direct naar inhoud van Artikel 20 Algemene aanduidingsregels
Plan: Haven De Pijp - Parallelweg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPhavendepijp-VG01

Artikel 20 Algemene aanduidingsregels

20.1 Zone industrielawaai

Ter plaatse van de aanduiding 'geluidszone - industrie' zijn geluidsgevoelige objecten niet toegestaan.

20.2 Veiligheidszones
  • a. Ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - lpg' mag de oriĆ«nterende waarde als gevolg van het lpg-tankstation aan de Parallelweg 1 niet worden overschreden.
  • b. Ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - bevi' zijn kwetsbare objecten niet toegestaan.

20.3 Afwijking van veiligheidszone

Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde in 20.2 onder a, waarbij de oriƫnterende waarde als gevolg van het lpg-tankstation aan de Parallelweg 1 mag worden overschreden, indien naar mening van het bevoegd gezag sprake is van een verantwoorde situatie ten aanzien van externe veiligheid.

20.4 Wijzigen aanduidingsregels

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de ligging van de aanduidingen 'veiligheidszone - lgp' en/of 'veiligheidszone - bevi' te wijzigen en/of te verkleinen, indien is gebleken dat de aangegeven veiligheidszones niet overeen komen met de daadwerkelijke risicocontouren.