direct naar inhoud van Artikel 9 Water
Plan: Haven De Pijp - Parallelweg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPhavendepijp-VG01

Artikel 9 Water

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. water ten behoeve van de waterhuishouding;
 • b. verkeer te water;
 • c. op- en overslag van goederen met bijbehorende kades en aanlegplaatsen;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'haven': tevens voor een kistendam;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'horeca': tevens voor horeca uit ten hoogste catogorie 1b van de Staat van Horeca-activiteiten;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'woonschepenligplaats': tevens voor een ligplaats voor een woonschip;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - tjalk': tevens voor een ligplaats voor een woonschip in de vorm van een tjalk;
 • h. ondergeschikt groen;
 • i. bruggen ten behoeve van langzaam verkeer.

9.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

 • a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van de kistendam bedraagt ten hoogste 1,1 m, met dien verstande dat de bouwhoogte wordt gemeten vanaf NAP (Normaal Amsterdams Peil).
 • c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan ten behoeve van de verkeersregeling of de verlichting, bedraagt ten hoogste 2┬ám.

9.3 Specifieke gebruiksregels
 • a. Ter plaatse van de aanduiding 'horeca' is het ligplaats innemen met meer dan 1 schip ten behoeve van horeca niet toegestaan.
 • b. Ter plaatse van de aanduiding 'woonschepenligplaats' is het innemen van een ligplaats met meer dan 1 woonschip en met een bouwhoogte van meer dan 6 m niet toegestaan.
 • c. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - tjalk' is het innemen van een ligplaats met meer dan 1 woonschip in de vorm van een tjalk niet toegestaan.