direct naar inhoud van Artikel 8 Verkeer - Rijksweg
Plan: Haven De Pijp - Parallelweg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPhavendepijp-VG01

Artikel 8 Verkeer - Rijksweg

8.1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Verkeer - Rijksweg aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. wegen met ten hoogste 2 x 2 doorgaande rijstrook;
  • b. bruggen en viaducten;
  • c. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen, groen en water.

8.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende bepalingen:

  • a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;
  • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan ten behoeve van de verkeersregeling, de wegaanduiding of de verlichting, bedraagt ten hoogste 6 m;
  • c. in afwijking van het bepaalde onder artikel 2.3 wordt de bouwhoogte gemeten vanaf de bovenzijde van de aangrenzende weg.

8.3 Specifieke gebruiksregels

Reclame-uitingen zijn niet toegestaan.