direct naar inhoud van 7.2 Zienswijzen
Plan: Kagerweg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPKagerweg-VG01

7.2 Zienswijzen

In het kader van de artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht heeft het ontwerpbestemmingsplan met bijlagen gedurende 6 weken ter inzage, met ingang van vrijdag 28 juni 2013 tot en met donderdag 8 augustus 2013. In deze periode zijn verschillende zienswijzen ingediend. In bijlage 8 zijn de ingediende zienswijzen behandeld. Per zienswijze is aangegeven of dit leidt tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan.

Daarnaast wordt het bestemmingsplan ambtshalve op één onderdeel gewijzigd: de regels van de bestemming Bedrijf - Uit te werken zijn compacter gemaakt. Er zat veel overlap in met de regels uit de bestemming Bedrijf, maar in deze bestemming Bedrijf was een aantal bepalingen opgenomen dat niet in de bestemming Bedrijf - Uit te werken was opgenomen. Bepaald is nu dat na uitwerking de regels van de bestemming Bedrijf aanvullend ook van toepassing zijn.