direct naar inhoud van 5.2 Handhaving
Plan: Kagerweg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPKagerweg-VG01

5.2 Handhaving

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de bestaande situatie, waarbij beperkt nieuwe ontwikkelingen worden toegestaan. Als het plan van kracht wordt, gaat het om het toetsen van de bouwplannen en vervolgens om de handhaving. Een belangrijk aspect van die handhaving is de naleving van de in het plan opgenomen spelregels.

De gemeente ontwikkelt een handhavingsbeleid en heeft daarover nauwe contacten gehad met de Inspectie VROM. Er is een nota vervaardigd waarin de specifieke onderdelen van handhaving aan de orde komen. Deze onderdelen moeten nog in een praktijkvoorstel worden vertaald, waarbij afspraken gemaakt gaan worden wie wat doet. Het feit dat het handhavingsbeleid nog niet volledig is uitgestippeld wil niet zeggen dat er niet gehandhaafd zal worden. Overigens wordt naar verwachting het nieuwe handhavingsbeleid vastgesteld voordat dit bestemmingsplan wordt vastgesteld. De handhaafbaarheid van het plan wordt overigens ook bevorderd door een heldere en eenduidige planregeling.