direct naar inhoud van 4.12 Duurzaamheid
Plan: Kagerweg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPKagerweg-VG01

4.12 Duurzaamheid

Gemeentelijk beleid voor duurzaamheid

De gemeente Beverwijk en de Milieudienst IJmond hebben ter ondersteuning en invulling van deze beleidsdoelstellingen een lokaal beleid geformuleerd in 'Kwaliteit en duurzaam bouwen' en in het milieubeleidsplan 2008-2012. De beleidsplannen vanaf 2013 worden op dit moment ontwikkeld, voorlopig wordt uitgegaan van het milieubeleidsplan 2008-2012 en voor de toekomst geanticipeerd op het nieuwe beleid. De gemeente Beverwijk stimuleert het gebruik van schonere voertuigen, parkmanagement op bestaande bedrijfsterreinen en ondersteunt het initiatief GreenBiz Beverwijk dat bestaat uit bedrijven die zich richten op verduurzaming van het bedrijventerrein Kagerweg-Oost.

Landelijk beleid

Een bijdrage op klimaatvlak is noodzakelijk; de volgende doelstellingen staan genoemd in 'Schoon en Zuinig'. Op basis hiervan hebben het Rijk en de gemeenten in 2007 het Klimaatakkoord ondertekend, waarin de volgende afspraken staan over energiebesparing en de overgang naar duurzame energie:

  • in 2020 wordt 20% van het energieverbruik binnen het gemeentelijke grondgebied duurzaam opgewekt (het kabinet Rutte II hanteert het aandeel duurzame energie 16% in 2020 in plaats van 20% in 2020);
  • 2% energiebesparing per jaar op de energie die binnen de gemeentegrenzen gebruikt wordt;
  • 30% minder CO2-uitstoot in 2020 ten opzichte van 1990.

GPR-Gebouw

Om inzicht te krijgen in de duurzaamheid van (nieuw)bouwprojecten, stimuleert de gemeente Beverwijk het gebruik van GPR-Gebouw. GPR-Gebouw is een relatief eenvoudig instrument waarmee prestaties gemeten kunnen worden, compleet met rapportcijfers van 1 tot 10. Dit instrument kijkt breder dan alleen energie. De GPR-lijst kan online ingevuld worden. De ambitie van de gemeente is een 7.0 te scoren op het thema energie en gemiddeld een 7.0 voor de thema's milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Voor bedrijven geldt dat bij nieuwbouw of renovatie de bekende energiebesparende maatregelen worden toegepast (Best Beschikbare Technieken), die staan vermeld op branchegerichte maatregellijsten van Kenniscentrum Infomil (www.infomil.nl/onderwerpen/duurzame/energie/energiebesparing).