direct naar inhoud van 3.3 Ruimtelijke en functionele structuur
Plan: Kagerweg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPKagerweg-VG01

3.3 Ruimtelijke en functionele structuur

Het plangebied ligt ingeklemd tussen de Kanaalweg, Noorderweg en de Rijksweg A9. Deze wegen bepalen in feite de structuur van het plangebied.

Door de ligging tussen deze wegen is het bedrijventerrein goed ontsloten. De Kagerweg is in de jaren '90 ontwikkeld en is grotendeels in particulier bezit. De openbare ruimte en de wegen zijn in bezit van de gemeente. Het nog uitgeefbare gebied is onderhanden bij een ontwikkelaar.

Het terrein is ruim van opzet met veel openbaar gebied. In het openbaar gebied is groen toegepast als verkeersgeleider en overgang naar de kavels. De kavels zijn ruim gedimensioneerd en de bedrijven hebben veel buitenruimte.

In de lengterichting loopt een centrale ontsluitingsweg 'Gooiland'. Het hele plangebied heeft een orthogonale verkavelingsstructuur. Haaks op deze centrale weg staan de ontsluitingswegen naar de afzonderlijk bouwpercelen. De wegen vormen of een verbinding met de Kanaalweg of een gesloten lus die weer uitkomt op de Gooiland. Het terrein heeft daardoor min of meer een blokverkaveling gekregen. De maat van de blokken is onderling wel verschillend. Deze buitenruimte wordt intensief gebruikt voor parkeren en buitenopslag achter de rooilijn. In het zuidelijke en noordelijke deel zijn nog vestigingsmogelijkheden.