direct naar inhoud van 1.4 Leeswijzer
Plan: Kagerweg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPKagerweg-VG01

1.4 Leeswijzer

In dit bestemmingsplan komt in hoofdstuk 2 het beleidskader aan bod. In hoofdstuk 3 is een beschrijving opgenomen van de huidige situatie. Hierin wordt tevens beschreven wat de uitgangspunten voor de juridische regeling van dit bestemmingsplan zijn. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de verschillende relevante milieuaspecten. Hoofdstuk 5 behandelt de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. In hoofdstuk 6 is de juridische planbeschrijving weergegeven. In hoofdstuk 7 worden de resultaten van de procedure opgenomen.