direct naar inhoud van Artikel 8 Bedrijf - Uit te werken
Plan: Kagerweg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPKagerweg-VG01

Artikel 8 Bedrijf - Uit te werken

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Uit te werken' aangewezen gronden zijn na uitwerking bestemd voor:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.1': bedrijven tot en met categorie 4.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.2': bedrijven tot en met categorie 4.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
 • c. kantoren;
 • d. nutsbedrijven;
 • e. garagebedrijven en handelsbedrijven;
 • f. volumineuze detailhandel;
 • g. verkeersvoorzieningen;
 • h. parkeervoorzieningen;
 • i. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, nutsvoorzieningen, laad- en losvoorzieningen en toegangswegen.

8.2 Uitwerkingsregels

Burgemeester en wethouders werken de in lid 8.1 genoemde bestemming nader uit, met inachtneming van de volgende uitwerkingsregels:

 • a. de totale oppervlakte van gebouwen en overkappingen bedraagt per bouwperceel ten hoogste 70%;
 • b. de bouwhoogte van gebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste 13 m;
 • c. de bouwhoogte van gebouwen en overkappingen mag in afwijking van het bepaalde onder b ten hoogste 30 m bedragen, voor ten hoogste 30% van het bouwperceel;
 • d. de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt ten hoogste 3 m;
 • e. de bouwhoogte van kranen, hoogspanningsmasten en daarmee gelijk te stellen voorzieningen bedraagt ten hoogste 25 m;
 • f. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 13 m;
 • g. een bouwhoogte van 18 m, mits er sprake is van een zichtlocatie bij de entree van Beverwijk en het gebouw een hoogwaardige uitstraling heeft;
 • h. het aantal parkeerplaatsen per 100 m² bedrijfsvloeroppervlak bedraagt minimaal 1;
 • i. het aantal parkeerplaatsen per 500 m² onbebouwd bedrijfsterrein, bedraagt minimaal 1;
 • j. het aantal parkeerplaatsen per 50 m² kantoorvloeroppervlak bedraagt minimaal 1;
 • k. de breedte van wegen bedraagt ten minste 7 m;
 • l. het oppervlak ten behoeve van waterberging bedraagt ten minste 6% van het bestemmingsvlak;
 • m. aanvullend zijn de bepalingen uit artikel 3 van overeenkomstige toepassing.

8.3 Bouwregels

Op deze gronden mag uitsluitend worden gebouwd in overeenstemming met een in werking getreden uitwerkingsplan en met inachtneming van de in dat plan opgenomen regels.