direct naar inhoud van Artikel 4 Bedrijf - Nutsbedrijf
Plan: Kagerweg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPKagerweg-VG01

Artikel 4 Bedrijf - Nutsbedrijf

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Nutsbedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. een 380 kV-hoogspanningsstation;
  • b. groenvoorzieningen en water;
  • c. watergangen;
  • d. wegen, paden en verhardingen;
  • e. met de daarbij behorende gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

4.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

  • a. de bouwhoogte van gebouwen of overkappingen bedraagt ten hoogste 12,5 m;
  • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte van een hoogspanningsmast ten hoogste de aangegeven hoogte bedragen;
  • c. het bebouwingspercentage bedraagt ten hoogste 80% van het bestemmingsvlak;
  • d. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt ten hoogste 3 m;
  • e. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 25 m.