direct naar inhoud van Artikel 24 Algemene gebruiksregels
Plan: Groene Westrand
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPGroenewestrand-VG01

Artikel 24 Algemene gebruiksregels

24.1 Verboden ander gebruik

Het is verboden de binnen dit plan begrepen gronden en opstallen te gebruiken, te doen gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel in strijd met de bestemming.

24.2 Strijdig gebruik

Onder gebruik in strijd met de bestemming als bedoeld in 24.1 wordt in ieder geval begrepen:

  • 1. het gebruik van gronden en opstallen voor een seksinrichting;
  • 2. het gebruik van gronden als opslag-, stort- en of lozingsplaats van al dan niet aan het gebruik onttrokken goederen, grond, stoffen en materialen, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
  • 3. het gebruiken of laten gebruiken van vrijstaande bijgebouwen als zelfstandige woningen en als afhankelijke woonruimte.