direct naar inhoud van Artikel 9 Maatschappelijk
Plan: Groene Westrand
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPGroenewestrand-VG01

Artikel 9 Maatschappelijk

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijke voorzieningen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'begraafplaats' een begraafplaats;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'scouting' een scouting;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - opleiding voor de bouw' uitsluitend een vakschool voor de bouw;
 • e. wegen en paden;
 • f. tuinen en erven;
 • g. groenvoorzieningen;
 • h. parkeervoorzieningen;
 • i. speelvoorzieningen;
 • j. waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen.
9.2 Bouwregels
9.2.1 Algemeen

In of op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

 • a. gebouwen;
 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
9.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 4,5 meter;
9.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde geldt dat deze uitsluitend zijn toegestaan voor zover (en in het geval dat) de regels voor vergunningsvrij bouwen dat toelaten.