direct naar inhoud van Artikel 5 Cultuur en Ontspanning
Plan: Groene Westrand
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPGroenewestrand-VG01

Artikel 5 Cultuur en Ontspanning

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Cultuur en Ontspanning' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een kinderboerderij, ter plaatse van de aanduiding 'kinderboerderij';

met daarbij behorende

 • b. wegen en paden;
 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. speelvoorzieningen;
 • e. waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen.
5.2 Bouwregels
5.2.1 Algemeen

In of op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

 • a. gebouwen;
 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
5.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. hoofdgebouwen dienen binnen het bouwvlak gebouwd te worden;
 • b. de goot- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 3 en 10 meter.
5.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte bedraagt maximaal:
  • 1. van speeltoestellen: 5 meter;
 • b. voor overige bouwwerken, geen gebouw zijnde geldt dat deze uitsluitend zijn toegestaan voor zover (en in het geval dat) de regels voor vergunningsvrij bouwen dat toelaten.