direct naar inhoud van Artikel 16 Verkeer - 2
Plan: Groene Westrand
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPGroenewestrand-VG01

Artikel 16 Verkeer - 2

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. fiets- en wandelpaden;
  • b. groen
  • c. speelvoorzieningen;
  • d. water.
16.2 Bouwregels
16.2.1 Algemeen

In of op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd.

16.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

  • a. de bouwhoogte bedraagt maximaal:
    • 1. van speelvoorzieningen 3 meter;
  • b. voor overige bouwwerken, geen gebouw zijnde geldt dat deze uitsluitend zijn toegestaan voor zover (en in het geval dat) de regels voor vergunningsvrij bouwen dat toelaten.
16.3 Specifieke gebruiksregels

Op de in bedoelde gronden is het niet toegestaan:

  • a. motorvoertuigen, caravans, boten of vergelijkbare objecten te stallen;
  • b. de gronden te gebruiken voor opslag.