direct naar inhoud van Artikel 14 Tuin
Plan: Groene Westrand
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0375.BPGroenewestrand-VG01

Artikel 14 Tuin

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen.

14.2 Bouwregels
14.2.1 Algemeen

Op deze gronden mogen uitsluitend erkers en entreepartijen worden gebouwd.

14.2.2 Erkers en entreepartijen

Voor het bouwen van erkers en entreepartijen gelden de volgende regels:

  • a. de hoogte mag niet meer bedragen dan de eerste bouwlaag van de woning met een maximum van 3 meter;
  • b. de diepte mag niet meer bedragen dan 1 meter;
  • c. de oppervlakte mag niet meer bedragen dan 6 m2;
  • d. de afstand tot de bestemming 'Verkeer' en/of 'Groen' mag niet minder bedragen dan 1 meter.
14.2.3 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde geldt dat deze uitsluitend zijn toegestaan voor zover (en in het geval dat) de regels voor vergunningsvrij bouwen dat toelaten.